GreenFields Scandinavia

Vår erfaring – din sikkerhet

GreenFields ® er en engasjert organisasjon med lang erfaring i produksjon, konstruksjon, installasjon og utvikling av innovative kunstgress systemer. Med et unikt og komplett in-house laboratorium og sterke eksklusivt partnerskap GreenFields kan tilby komplette kunstgress systemer for en rekke idretter, noe som gjør GreenFields nyskapende og enestående innen idrett bransjen.

GreenFields og Unisport

Etter mer enn 30 år med bygging av idrettsanlegg, og særlig fotballanlegg, er vi godt kjent med de kriterier som må til for å oppnå gode resultater. Unisport, sammen med involverte parter fra idretten og produsenter, har gitt viktige bidrag til utvikling av en ny generasjon kunstgress. Vi har også utviklet nye teknikker for bygging av anlegg så vel utendørs som innendørs, med og uten varme. Bygging og årlige oppfølging av de enkelte anlegg gir oss bred kunnskap som kommer oss og fremtidige anleggseiere til nytte. Unisport har egne maskiner for installasjon og vedlikehold.

Vi skaper grunnlag for gode prestasjoner

Med vår kunnskap og erfaring valgte vi å satse på Greenfields sine produkter, som er utviklet i nært samarbeide med industrien og FIFA. Vi kan tilby forskjellige godkjente dekker tilpasset det norske markedet. Interessen og etterspørselen har økt betydelig etter introduksjonen av 4. generasjons kunstgress. pilleegenskapene er tilnærmet likt naturgress. Helt fra introduksjonen våren 2000, har vi med hjelp av godkjente institutt foretatt mange laboratorie- og felttester for å sikre gode funksjonsegenskaper. Greenfields har sitt eget testlaboratorium i Nederland, identisk med det FIFA krever for sine godkjenninger, og gjennom kontinuerlig produktutvikling ligger vi alltid i forkant. Våre løsninger har nødvendig godkjenningsbevis fra Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund (NFF).

Gode grunner for å velge Greenfields kunstgress

– Fjerde generasjons kunstgress med ny teknologi
– Anbefalt av FIFA
– Sosialt ansvar sammen med FIFA i Football for Hope
– Nye og moderne produksjonslokaler pÃ¥ 24’000m² og nytt produksjonsutstyr
– Miljøvennlig produksjon med energi fra vindkraft og resirkulering av alt vann og avfall fra produksjonen
– Eget laboratorium for testing og utvikling
– Egne maskiner for tufting og veving (patentert!)
– Eget web basert vedlikeholdsprogram for alle kunder
– Meget gode garantiordninger